ЕЛЕКТРОННА БИБЛИОТЕКА ПО АРХИВИСТИКА И ДОКУМЕНТАЛИСТИКА «АКАД. ИВАН ДУЙЧЕВ»

ОЧАКВАЙТЕДуйчев, И. По някой проблеми на старославянската и старобългарската литература. — Литературна мисъл, 1969, № 5, 8–23.